Thuis Op Scheveningen

Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen (ZNS) wordt
Thuis op Scheveningen

De ZNS zal eindigen met haar werkzaamheden in de huidige vorm. In de plaats komt een nieuwe, verbeterde organisatie gestoeld op de ervaringen die met de ZNS zijn opgedaan.
De nieuwe organisatie heeft als doel om de onderlinge contacten tussen de buurtbewoners te versterken en bewustwording te vergroten. Binnenkort wordt u hier nader over geïnformeerd.

Indien u contact hebt gezocht met de ZNS in verband met een
sociaal (zorg)vraagstuk, dan verzoeken wij u contact op te nemen met:

Welzijn Scheveningen
E-mail: SociaalWerk@welzijnscheveningen.nl
Telefoon: Welzijn Scheveningen (algemeen): 070-4162020
Robert-Jan van der Hoek (Ouderenadviseur van onze wijk).

Contact: E-mail info@zorg-ns.nl