Foto: Fleur Beemster

✔       Wilt u iets betekenen voor uw (kwetsbare) buurtgenoten?

✔       Wilt u graag uw buurtgenoten beter leren kennen?

✔       Wilt u samen met uw buurtgenoten ervoor zorgen dat we elkaar helpen in onze wijk? jong of oud, rijk of arm, ziek of gezond?

Word dan lid van de Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen!