Bestuur

Het oprichtingsbestuur op 13 oktober 2017 van de Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen werd gevormd door kwartiermakers Esther Ottens (Voorzitter) en Ria Roelands (Secretaris) en is uitgebreid met Marlies Woudstra (Activiteiten), Armando Lorenzo (Onderzoek), Marian van Opstal (Communicatie & PR) en Floor Driessen (Vastgoed). In de eerste Algemene Ledenvergadering van de zorgcoöperatie 15 november 2018 is het nieuwe bestuur gekozen. Het bestuurslidmaatschap gebeurt op vrijwillige basis, al zal in de begroting een billijke vergoeding van reis- en aan de functie gerelateerde onkosten worden opgenomen. Bestuursleden worden benoemd voor de periode van drie jaar en zijn daarna opnieuw benoembaar. In het rooster van aftreden zijn de leden van het oprichtingsbestuur de eerste die volgens rooster aftreden.

Het nieuwe bestuur sinds 15 november 2018 bestaat uit: Ria Roelands (Secretaris/Penningmeester), Marlies Woudstra (Activiteiten), Marian van Opstal (Communicatie & PR), Armando Lorenzo (Gespreksleiding/Onderzoek), Floor Driessen (Vastgoed) en als nieuw lid is toegetreden Margareth de Jong (algemeen lid).

Esther Ottens zal per 1 januari 2019 in dienst treden van de Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen als coördinator vraag & aanbod.

We zijn nog op zoek naar een voorzitter en een penningmeester voor het dagelijks bestuur en voor het algemeen bestuur kringvertegenwoordigers voor fondsenwerving, welzijn & zorg en vrijwilligers.

Het bestuur vertegenwoordigt de zorgcoöperatie namens de leden met inachtneming van in de algemene ledenvergadering genomen besluiten. Zij informeren de leden over zaken die van belang zijn voor het lopende beleid en bereiden nieuw beleid voor ter besluitvorming in de ledenvergadering.

Het nieuwe bestuur van de zorgcoöperatie wordt gevormd door leden van de zorgcoöperatie. Bij de samenstelling van het bestuur gelden voor alle bestuursleden de volgende criteria: affiniteit met zorg in het algemeen, ervaring met mantelzorg strekt tot aanbeveling, actieve inzet voor sociale innovatie, actieve inzet voor duurzame oplossingen, gericht op resultaten bereiken in samenwerking met andere partijen, strategisch inzicht, beleidsmatig denken en ondernemende instelling.

De domeinen waarmee het bestuur raakvlakken moet hebben zijn: netwerk van gezondheidsinstellingen in de wijk, bekend zijn met de sociale kaart, netwerk van Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, netwerk van Stichting Welzijn Scheveningen, netwerk van ROC Mondriaan, netwerk in de winkelgebieden aan de Boulevard en het Belgisch Park, netwerk van de Community tegen Eenzaamheid en van Haagse Luikjes en banken/fondsen.

Bent u als lid geinteresseerd in een functie in het dagelijks bestuur: Voorzitter, Secretaris of Penningmeester, stuur dan uw cv en motivatie voor de betreffende functie. Bent u als lid geinteresseerd in het algemeen bestuur: Activiteiten, Communicatie & PR, Fondsenwerving, Ondersteuning thuis & Zorg, Onderzoek, Vastgoed of Vrijwilligers, stuur dan uw cv en motivatie voor de betreffende interesse.

Bent u vrijwilliger en u wilt zich voegen aan de kringen: Activiteiten, Communicatie & PR, Fondsenwerving, Ondersteuning thuis & Zorg, Onderzoek, Vastgoed of Vrijwilligers bent u natuurlijk meer dan welkom om ons te ondersteunen. Stuur dan een mail met uw cv en motivatie voor de betreffende functie naar info@zorg-ns.nl.