Thuis in de Buurt

Een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor een buurt waar bewoners omzien naar elkaar en zich samen inzetten voor een veilige, prettige en gezonde leefomgeving.

Twee belangrijke pijlers die onze ambitie ondersteunen:

  1. Wij zetten in op (nog) meer verbinding tussen buurtbewoners door a. het stimuleren en faciliteren van kleinschalige buurt- en straatinitiatieven en
    b. het organiseren van sociale bijeenkomsten
  2. We richten ons op een veilige, prettige en gezonde buurt door
    a. het (beter) ontsluiten van informatie over alle voorzieningen, activiteiten en overige buurtinitiatieven in de buurt
    b. het organiseren van informatiebijeenkomsten over welzijn, gezondheid, leefstijl en andere thema’s die buurtgenoten inbrengen.


Als een groep betrokken enthousiaste bewoners op Scheveningen Noord zetten wij ons in voor een veilige, prettige en gezonde wijk waar alle bewoners zich echt thuis voelen.
Onder de naam Thuis in de buurt willen we samen bouwen aan een stevig burennetwerk.
Doet u mee?

Meedoen kan door met uw ideeën of met bestaande buurtinitiatieven aan te sluiten bij Thuis in de Buurt. Op die manier groeien we samen naar een krachtige en gezonde buurtgemeenschap, waar iedereen zich veilig en prettig voelt. 

Contact: info@thuisindebuurt.org