Welzijn & Zorg

Samenwerking: Samen Verder

Welzijn Scheveningen, Respect wonen, zorg & welzijn, gemeente Den Haag en Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen werken samen in de projectgroep Samen Verder, om samen te innoveren op het gebied van de maatwerkarrangementen die worden aangeboden via de WMO en om warme overdracht te realiseren van formele naar informele zorg. Samen staan we sterker.

De leden van de Zorgcoöperatie die zeggen gebruik te willen maken van de volgende diensten: Bezoek aan huis, Begeleidingsdienst, Boodschappendienst, Hulp bij mantelzorg, Hulp bij thuisadministratie, Klussendienst*, Particuliere vervoersdienst* en Telefooncirkel, zullen na een telefoongesprek een huisbezoek krijgen van de projectgroep samen verder, zodat we op meerder manieren u kunnen helpen. Meld u aan dat u gebruik wilt maken van bovenstaande diensten en we komen bij u op bezoek. In de projectgroep Samen Verder zitten: Mirjam van der Kuij (Respect wonen, zorg & welzijn), Robertjan van den Hoek (Welzijn Scheveningen), Jetske Snoep (Gemeente Den Haag) en Esther Ottens (Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen) Wilt u een huisbezoek van onze professionals, meld u dan aan of bel Esther Ottens, Coördinator vraag & aanbod T: 06 - 196 71 793 en geef uw naam, adres, postcode, telefoonnumer en/of emailadres door, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak.

Samenwerking: Positieve Gezondheid

Na de opening van de Windes op 22 mei 2019 met het thema "Gezond samenleven in Scheveningen", hebben Lijn1 Haaglanden, Respect wonen, zorg & welzijn en Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen onze handen ineen geslagen om Positieve Gezondheid op de kaart te zetten. Donderdag 11 juli zal Sophie Hermans, tweede kamerlid op bezoek komen in de Windes, zodat we het thema en onze doelstellingen verder kunnen toelichten.

Samenwerking zorgprofessionals

In stadsdeel Scheveningen werken verschillende zorgprofessionals/wijkverpleegkundigen van verschillende zorginstanties als: Buurtzorg, Respect wonen, zorg & welzijn, HWW en Cardia. Inmiddels hebben wij eens per kwartaal een gezamenlijk overleg, waarbij de coördinator vraag & aanbod van Zorgcooperatie Noordelijk Scheveningen aanwezig is, zodat er warme overdracht kan plaatsvinden tussen formele en informele zorg.

Samenwerking WMO consultants

Stadsdeel Scheveningen is opgedeeld in de verschillende wijken. Door de samenwerking te zoeken met de WMO consultants in dienst van de gemeente Den Haag, kunnen we elkaar beter vinden in Noordelijk Scheveningen, wederom met het doel warme overdracht van formele naar informele zorg. Inmiddels heeft de coördinator vraag & aanbod ook toegang tot de BOB telefoon. Dit is een soort WMO alarmcentrale voor al uw vragen over de WMO.