Wie zijn wij?

Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen

Missie

We streven een vitale en gezonde samenleving na in de wijk, waarbij de buurtbewoner regie houdt over zijn eigen leven zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, gezond, niet eenzaam, zonder isolement en in een buurt met sociale cohesie, met hulp van buurtbewoners en professionele partners. Dat alles maakt Noordelijk Scheveningen (zie kaart) een prettige leefomgeving.

Visie

Het samenwerken in een cooperatie voor en door de buurtbewoners en met 11 lokale partners, te weten: Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS)/ Wijkwinkel, ROC Mondriaan/ HELP17, Welzijn Scheveningen, Respect Zorggroep, Lijn1Haaglanden, Stichting Cardia/Thuishaven, Bibliotheek, Brasserie Mets/H.L.T.C.de Metselaars, Beauty voor de Senior, de Nieuwe Badkapel en Taaltijd maakt dat er op innovatieve wijze invloed is vanuit de directe leefomgeving op de fysieke en sociale leefbaarheid in de wijk.

Doel

Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen (ZNS) is opgericht door buurtbewoners Hans Kobus, Riet van Beveren, Ria Roelands en Esther Ottens uit Noordelijk Scheveningen. Het doel is samen met onze kernpartners Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, ROC Mondriaan/HELP17, Welzijn Scheveningen en Respect Zorggroep en natuurlijk met onze buurtgenoten om met elkaar te zorgen voor kwetsbare personen, vooral ouderen in onze wijk, met als doel om ze zo lang mogelijk zelfstandig in onze wijk Noordelijk Scheveningen te kunnen laten wonen, door het organiseren van dagbesteding, zoals activiteiten en maaltijden, die verzorgd wordt voor en door buurtbewoners, en van ondersteuning thuis en zorg, die verzorgd wordt door professionele partners, zodat isolement en eenzaamheid wordt tegengegaan.

Noordelijk Scheveningen